logotyp
Du är här: Startsida

Blästring

Vi använder oss av sandblästring när vi tar bort rost. Det är den mest effektiva metoden för rost borttagning, resultatet blir ren plåt. När vi har blästrat bort rosten måste ytan epoxi grundlackas i flera lager och när ytorna sedan är torra kan man fortsätta vidare med exempelvis en rostskyddsbehandling eller lackning beroende på vilken yta som blästrats. Epoxi grundning är otroligt stark grundfärg som ger ett optimalt skydd för plåten. Det finns flera sätt att åtgärda rostangrepp, i dem flesta fall funkar blästring bra om inte det är för grav rost och byte av plåt görs istället. Då vi även svetsar kan vi åtgärda dem arbeten som kräver det också.

Hur lång tid tar det att blästra underredet?

Allt beror på hur mycket som ska blästras. Vid blästring utgår vi alltid från att vi behöver ha bilen inne i minst 2 dagar. Under dag 1 påbörjar vi all demontering och avslutar med en ordentlig tvätt. Under natten torkar bilens underrede så att vi dag 2 kan maskera bilen och detaljer som inte ska blästras för att sedan påbörja själva blästringsarbetet.

Vad kostar blästring av underredet?

För att vi ska kunna lämna ut ett korrekt pris för blästring av underredet utför vi en besiktning på ca 20 min för att kunna fastställa roststatus på bilen. Vi går då tillsammans igenom bilens hela underrede och efter utförd besiktning lämnas prisförslag samt vilka åtgärder vi rekommenderar. Våra besiktningar är alltid kostnadsfria och ej bindande.

För Mer information kontakta 08-335240